คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • NCCIT and IC2IT 2018
 • ประกวด Logo
 • TCI
 • แข่งขันทักษาภาษา
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • MIS Party
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
โครงการสัมมนาทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพของบริการ สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G และ 4G เพื่อผู้บริโภค
โครงการ “ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน: ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติในหลวง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”
โครงการอบรมพัฒนาจิต
โครงการ PhD student and supervisory workshop
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ (มุ่งเน้นวารสารนานาชาติ)”
โครงการสัมมนา “ทำอย่างไรบทความวิจัยจึงจะได้รับการตอบรับจากวารสารวิชาการ”
โครงการอบรม “CCNA Routing and Switching”
โครงการฝึกอบรม “นวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย” รุ่นที่ 9 เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Mikrotik ตามมาตรฐาน MTCRE certification
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อได้เปรียบทางธุรกิจ”
โครงการ Agile for Software Development for Academy
การใช้ Python สำหรับ Data Science
Blockchain Technology and Application
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรม
โครงการบรรยายพิเศษ Smart City
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ
โครงการอบรม ISO 9001:2015 Requirements and Implementation
โครงการดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL
โครงการอบรม เปิดโลกการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Basic Data Mining Workshop using RapidMiner Studio 7.3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Learning Big Data Hadoop and Spark”
โครงการสัมมนาทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยมีการบรรยาย “Introduction to Data Mining and Big Data Analytics”
โครงการฝึกอบรม “นวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย” รุ่นที่ 8 เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Mikrotik ตามมาตรฐาน MTCRE
โครงการอบรมพัฒนาจิต
โครงการ “ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่า: ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติในหลวง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Predictive Analytics
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Linux System Administration”
 
จำนวนโครงการบริการวิชามีทั้งหมด163 รายการ  6 หน้า [1] 2 3 4 5 6


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
ธันวาคม 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok