คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • Agile for Software Development
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • joint saminar
 • ครบรอบ 20 ปีคณะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
โครงการ Agile for Software Development for Academy
การใช้ Python สำหรับ Data Science
Blockchain Technology and Application
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรม
โครงการบรรยายพิเศษ Smart City
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ
โครงการอบรม ISO 9001:2015 Requirements and Implementation
โครงการดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL
โครงการอบรม เปิดโลกการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Basic Data Mining Workshop using RapidMiner Studio 7.3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Learning Big Data Hadoop and Spark”
โครงการสัมมนาทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยมีการบรรยาย “Introduction to Data Mining and Big Data Analytics”
โครงการฝึกอบรม “นวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย” รุ่นที่ 8 เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Mikrotik ตามมาตรฐาน MTCRE
โครงการอบรมพัฒนาจิต
โครงการ “ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่า: ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติในหลวง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Predictive Analytics
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Linux System Administration”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “A Tool Development for Ontology-Based Applications”
โครงการอบรม “นวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย” รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Mikrotik ตามมาตรฐาน MTCNA certification
โครงการอบรม “การบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22301: Business Continuity Management System
โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพการนำเสนอตามมาตรฐานประกาศนียบัตร CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+)”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SAP MM Module รุ่น 2
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
การบริหารตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ “ยุคใหม่ของการศึกษาด้านไอทีและความสําคัญของทักษะเพื่อสอบ ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ
โครงการฝึกอบรม “นวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย” รุ่นที่ 6
ปิดรับสมัคร โครงการดูงานด้านโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
โครงการอบรมพัฒนาจิต
 
จำนวนโครงการบริการวิชามีทั้งหมด151 รายการ  6 หน้า [1] 2 3 4 5 6


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
เมษายน 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok