ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขา ทุกชั้นปีเข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ IT ต่อต้านยาเสพติด
  วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ชั้น 3 ตึกกิจกรรม (โรงอาหารใหญ่)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ
9.30 – 10.00 ลงทะเบียน
10.00 – 10.15 ประธานเปิดพิธี
10.15 – 10.45 แข่งแชร์บอลหญิง RED – GREEN
11.00 – 11.30 แข่งแชร์บอลหญิง BLUE -YELLOW
11.45 – 12.15 แข่งบาสเกตบอลชาย RED – GREEN
12.15 – 13.1 5 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 13.45 แข่งบาสเกตบอลชาย BLUE -YELLOW
14.00 – 15.00 กีฬาฮาเฮ + ประกวดกองเชียร์
15.00 – 15.30 แข่งแชร์บอลหญิง (รอบชิง)
15.30 – 16.00 แข่งบาสเกตบอลชาย (รอบชิง)ปิด