รับค่าใช้จ่าย งานสานสัมพันธ์ ร้องเพลงลูกทุ่ง ด่วน !!!!
  นศ ที่มาส่ง ใบเสร็จที่อ.ศิฬาณี ให้มารับเงินได้แล้วนะค่ะที่ชั้น 5 ห้อง 5A04 ตั้งแต่เวลา 9.00- 20.30 น ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549
หมายเหตุ นศ ท่านใดที่ไม่สามารถมาในวัน-เวลา กรุณา โทรแจ้ง 01-6207791


ปิด