มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมนานาชาติ The Global University Network for Innovation-Asia and the Pacific (GUNI-AP) 2006 Conference
  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมนานาชาติ The Global University Network for Innovation-Asia and the Pacific (GUNI-AP) 2006 Conference ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมอมารีวอเตอเกต กรุงเทพฯ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : GUNI-AP2006.pdf
Download now
ปิด