ทุนวิจัยและศึกษาต่อจากประเทศออสเตรเลียโดย AUSAID
  ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถสมัครรับทุนได้โดยตรงจาก AUSAID ดูได้จาก http://www.ausaid.gov.au/scholar/overview.cfm

และทุนอื่น ๆ จากประเทศออสเตรเลียสามารถดูได้จาก
http://221.121.69.100/ 
ชื่อไฟล์ : AUSAID scholarships.pdf
Download now
ปิด