ทุนแก่ข้าราชการและผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจ ICT เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลักสูตร International IT Program (ITPP) และ International ITTechnology Program (ITTP) ณ ประเทศเกาหลีใต้
  ทุนแก่ข้าราชการและผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจ ICT เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลักสูตร International IT Program (ITPP) และ International ITTechnology Program (ITTP) ณ ประเทศเกาหลีใต้ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 65DBE56E.pdf
Download now
ปิด