ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการเสวนาวิทยานิพนธ์ (ฉบับนักศึกษา)
  ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการเสวนาวิทยานิพนธ์ (ฉบับนักศึกษา) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เวลา 13.00 - 16.00 น. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : หลักสูตร2.pdf
Download now
ปิด