มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดแข่งขันโครงการที่มีผลงานดีเด่น
  มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลงานดีเด่นว่า "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ"
 
ชื่อไฟล์ : frit.pdf
Download now
ปิด