จองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English I, II ภาคเรียนที่ 2/2564
  จองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English I, II ภาคเรียนที่ 2/2564

เปิดจอง!!! ที่นั่งเรียน มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน ห้องละ 20-30 คน

ตั้งแต่วันที่ 17-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนจองที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1zjd6fTIRXkbdBgOlI0Th9LRuBFbm1pubLT872CIc6lI/edit


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าเว็บคณะ


***ทางคณะขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งและห้องเรียนทุกกรณี***

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ


แหล่งที่มา (Source/URL): https://docs.google.com/forms/d/1zjd6fTIRXkbdBgOlI0Th9LRuBFbm1pubLT872CIc6lI/edit
ปิด