ให้นักเรียนนักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ประจำปี 2564
  ประกาศกองกิจการนักศึกษา มจพ.
เรื่อง ให้นักเรียนนักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ประจำปี 2564

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 2734
Email : thiphanan.h@itd.kmutnb.ac.th


 
ชื่อไฟล์ : 176256483728.pdf
Download now
ปิด