ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157)
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ามารายงานตัวในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล อาคารนวมินทรราชินี ซึ่งวันดังกล่าวขอให้ผู้มารายงานตัวเตรียมเอกสารตามที่ระบุให้เรียบร้อยโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 223256415352.pdf
Download now
ปิด