ขอประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลการฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศส 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Online
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลการฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Online

โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งรายละเอียดชื่อพร้อม e-mail มาที่ e-mail anuchit.y@tfii.@kmutnb.ac.th

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุชิต ยังสืบตระกูล โทร 089-1163299

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 53256416094.pdf
Download now
ปิด