ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (IC2IT2021)
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (IC2IT2021) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://ic2it.org/


 
ชื่อไฟล์ : 299256310092.pdf
Download now
ปิด