ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (NCCIT2021)
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (NCCIT2021) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://nccit.net/


 
ชื่อไฟล์ : 299256310080.pdf
Download now
ปิด