สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษา ฯ ในภูมิภาค
  สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษา ฯ ในภูมิภาค

*สมัครได้วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563*

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 237256385452.pdf
Download now
ปิด