ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
  มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 ระว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**


 
ชื่อไฟล์ : 147256383822.pdf
Download now
ปิด