การประปานครหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำ **ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท**
  การประปานครหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำโดยการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรอง "ฉลากประหยัดน้ำ" ของการประปานครหลวง .

**ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท**

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 86256314432.pdf
Download now
ปิด