แจ้งผลคะแนน Graduate English II ภาคเรียนที่ 3/2562
  แจ้งผลคะแนน Graduate English II ภาคเรียนที่ 3/2562

นักศึกษาที่สอบผ่านให้มารับใบ Certificate Graduate English II ภาคเรียนที่ 3/2562 ที่งานวิชาการ ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

****ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 15.30 น.****

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563

หน่วยงาน – งานวิชาการ 
ชื่อไฟล์ : 46256383622.pdf
Download now
ปิด