ประกาศ ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  โดยให้ผู้มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว ให้มารายงานตัว ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.


 
ชื่อไฟล์ : 215256315201.pdf
Download now
ปิด