ประพกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 33256316532.pdf
Download now
ปิด