ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ DGIST Ph.D. & Post Doctorate Scholarship in South Korea แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลากร มจพ. ปิดรับสมัครภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายธนกร พลภักดี นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งที่มา (Source/URL): https://qrgo.page.link/qGxPf
 
ชื่อไฟล์ : 202256317204.pdf
Download now
ปิด