ข่าวทุนด้านวิเทศสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษา สจพ.
  ข่าวทุนด้านวิเทศสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
เผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษา สจพ.
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://www.iro.kmitnb.ac.th/public/fundsnews/fund.htmlปิด