เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แนวปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากสำนักงาน วช." ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แนวปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากสำนักงาน วช." ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

***ดังเอกสารเเนบ***

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
ผู้ประกาศ : งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 44256290643.pdf
Download now
ปิด