ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยเเพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยเเพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครทุนให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยเเพร่ผลงานวิชาการ (บ.011) แบบ Online ผ่าน www.grad.kmutnb.ac.th (งานทุนนักศึกษา) พร้อมเอกสารประกอบ
2. กำหนดการเปิดรับสมัคร/รายละเอียดจัดสรร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ เริ่มตั้งเเต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 หรือดูรายละเอียดที่ www.grad.kmutnb.ac.th


***รายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารเเนบ***

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศ : วิชาการ
 
ชื่อไฟล์ : 123256215345.pdf
Download now
ปิด