ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคาม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ :วิชาการ
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2561


 
ชื่อไฟล์ : 259256116200.pdf
Download now
ปิด