ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น.
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณหอประชุมประดู่แดง และลานชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ มจพ. รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 215256117473.pdf
Download now
ปิด