ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: วิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 105256110185.pdf
Download now
ปิด