งานสงกรานต์ประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 09/04/2561
  เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน
ร่วมงานสงกรานต์ประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 9/04/2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ.บริเวณชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.


ปิด