แจ้งวันหยุดพักการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2561
  แจ้งวันหยุดพักการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2561 เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมช่วงเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรของดการเรียนการสอน ในวันดังกล่าว

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะทำการปิดตึก เวลา 19.30 น.


---------------ตามเอกสารแนบ---------------

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561


 
ชื่อไฟล์ : 263256115420.pdf
Download now
ปิด