ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(ปากเปล่า) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(ปากเปล่า) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ(ปากเปล่า) วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 6A03

****รายละเอียดดังเอกสารแนบ****

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ 
ชื่อไฟล์ : 33256114294.pdf
Download now
ปิด