ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 232256111321.pdf
Download now
ปิด