ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ ASEM Work Placement Programme
  ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติฝากประชาสัมพันธ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2561 (2018) คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

*นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครได้ที่ คุณชนัญชิตา ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561*

ผู้ประกาศ:ชนัญชิตา



 
ชื่อไฟล์ : 52256114123.pdf
Download now
ปิด