ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม และโครงงาน Startup ประจำปี 2561
  ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม และโครงงาน Startup ประจำปี 2561 สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

โดยดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ดังเอกสารแนบ และเพิ่มเติมไ้ด้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th/innovation หรือโทร 02-5552000 ต่อ 1516, 1506

ผู้ประกาศ : วัชรีวรรณ จิตต์สกุล/งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 52256194555.zip
Download now
ปิด