แจ้ง!! เวลาทำการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561
  เรื่อง แจ้งเวลาเปิด-ปิด สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561
**วันที่ 10 - 24 ธันวาคม 2560**
- วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดทำการ 08.30 น. - 21.30 น.
- วันเสาร์ เปิดทำการ 08.30 น. – 16.30 น.
- วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

**วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561**
- วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดทำการ 08.30 น. – 18.30 น.
- วันเสาร์ เปิดทำการ 08.30 น. – 16.30 น. (**ยกเว้น วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ปิดทำการ**)
- วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

วิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปิด