แจ้งข่าวนักศึกษา เรื่องการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาทุกรอบ ที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี
  แจ้งข่าวนักศึกษา เรื่องการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาทุกรอบ ที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่
***ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี*** ทั้งนี้ทางธนาคารกรุงเทพจะมาให้บริการที่คณะ ในวันดังกล่าวนี้
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
เวลา 17.30-19.00 น.
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
เวลา 9.00-12.00 น.

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษา ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา

----ขอให้นักศึกษารับบัตรให้เรียบร้อยก่อนสอบกลางภาค---
เนื่องจาก (1) นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) หากไม่มารับบัตรนักศึกษานานเกิน 2-3 เดือน ธนาคารฯ จะทำลายบัตรตามระเบียบของธนาคาร และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่


ผู้ประกาศ งานวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
งานวิชาการ 02-555-2000 ต่อ 2701 , 2704
ปิด