แจ้งนักศึกษาตกค้างภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานตัวกับอาจารย์ประจำภาควิชา
  ขอเชิญนักศึกษาตกค้างรหัส 55-58 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ยังไม่ได้สอบหัวข้อ ให้เข้ามารายงานตัวเพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ.อาคานวมินทรราชินี ชั้น 3 ห้อง 3A13


ปิด