ขอเชิญ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Innovative Strartup @ KMUTNB
  ขอเชิญ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Innovative Strartup @ KMUTNB วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-15.00 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 264256015541.jpg
Download now
ปิด