ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ร่วมกับภาคเอกชน(Innovative Startup with Business Brotherhood)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ร่วมกับภาคเอกชน (Innovative Startup with Business Brotherhood)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 8 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัฒจิต ผลาชิต
E-mail: ubi@stri.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ1516

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล/งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 254256095054.jpg
Download now
ปิด