ประกาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดบริการในวันพฤหัสที่ 13 เมษายน 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
  ประกาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดบริการในวันพฤหัสที่ 13 เมษายน 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

**ทั้งนี้ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทำการและมีการเรียนการสอนปกติ**

--------------ขออภัยในความไม่สะดวก-----------------

ผู้ประกาศ : งานวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศปิด