ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 231256084612.pdf
Download now
ปิด