ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่สอบตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-555-2712 
ชื่อไฟล์ : 171256010305.pdf
Download now
ปิด