ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสำหรับ Summer Semester 2017 ของโครงการ Rosenheim ประเทศเยอรมนี
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสำหรับ Summer Semester 2017 ของโครงการ Rosenheim ประเทศเยอรมนี โดยมีรายละเอียด

Greetings from Rosenheim University of Applied Sciences, Germany! We would like to remind you about our application process for the summer semester 2017 (mid of March – end of July 2017).

NOMINATION - Please nominate your exchange students via e-mail to international@fh-rosenheim.de until 1st of November 2016.

APPLICATION - Deadline for online applications from exchange students is 1st of December 2016.
Application process - www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/applying-and-starting-studying/

COURSES FOR EXCHANGE STUDENTS - Overview "INSPIRE - International Study Programme in Rosenheim"
English-taught courses - www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/studying-in-rosenheim/

We look forward to welcoming your students in Rosenheim for the summer semester 2017!

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.fh-rosenheim.de

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ/งานวิจัย


ปิด