โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Semester 2017 (mid of March 2017- end of July 2017) จาก Fachhochschule Rosenheim University of Applied Sciences, Germany
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Semester 2017 (mid of March 2017- end of July 2017) จาก Fachhochschule Rosenheim University of Applied Sciences, Germany

Greetings from Rosenheim University of Applied Sciences, Germany! We would like to remind you about our application process for the summer semester 2017 (mid of March – end of July 2017).

NOMINATION - Please nominate first your exchange students via e-mail to international@fh-rosenheim.de until 1st of November 2016.

APPLICATION - Deadline for online applications from exchange students is 1st of December 2016.
Application process - www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/applying-and-starting-studying/

COURSES FOR EXCHANGE STUDENTS - Overview "INSPIRE - International Study Programme in Rosenheim"
English-taught courses - www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/studying-in-rosenheim/


ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ/งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 1010255993401.pdf
Download now
ปิด