ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 238255915530.pdf
Download now
ปิด