ขอเชิญชวนนักศึกษาออกแบบสื่อโปสเตอร์เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ " คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม "
  เนื่องจากบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนของคนรุ่นใหม่ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการประกวด ออกแบบสื่อโปสเตอร์ ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในหัวข้อ " คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม " และขอเชิญชวนนักศึกษาออกแบบสื่อโปสเตอร์เข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 158255914563.pdf
Download now
ปิด