เชิญเข้าอบรมและประกวดคลิปข่าวกับโครงการ New Gen Reporter หนึ่งก้าวสู่ฝัน สร้างสรรค์นักข่าว
  เชิญเข้าอบรมและประกวดคลิปข่าวกับโครงการ New Gen Reporter หนึ่งก้าวสู่ฝัน สร้างสรรค์นักข่าว โดยเป็นโครงการอบรมเกี่ยวกับการทำข่าว การเขียนข่าว การถ่ายภาพตัดต่อข่าว และการส่งข่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 147255915224.pdf
Download now
ปิด