การแข่งขันประกวด Animation หัวข้อ "สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ"
  โครงการจัดประกวดพัฒนาสื่อ Animation ในหัวข้อ "สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ" โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagil.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2559 หรืออ่านรายะเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 184255920065.pdf
Download now
ปิด