โครงการ "ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี 10"
  ขอเรียนเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอโครงการ เพื่อรับพิจารณา และร่วมมือกันปรับปรุงห้องสมุดตามโครงการของนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ โดยบริษัท เดอเบล จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด ในโครงการ "ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี 10" โดยสามารถนำเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 54255919554.pdf
Download now
ปิด