โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NIV รุ่นที่ 3
  ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NIV รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีที สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถดูกำหนดการและรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 54255919500.pdf
Download now
ปิด