การขยายเวลารับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2559
  การขยายเวลารับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2559

- ผลงานที่ขอรับทุนสามารถส่งได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559
- ผลงานที่ไม่ขอรับทุน และประกวดแบบเชิงแนวความคิด ส่งได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: วิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 93255993233.pdf
Download now
ปิด